Drukuj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2014 r.)
Na podstawie art. 42(3) ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


Pełna treść rozporządzenia do pobrania tutaj!