PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Rada ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Do zadań Rady należy:

- Wprowadzanie zmian, aktualizowanie i czuwanie nad realizacją Programu Potwierdzania Kwalifikacji Osób Pracujących w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

- Współpraca w zakresie opiniowania i przygotowywania programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności z problemem alkoholowym, w tym także realizowanych przez PARPA i rozwiązań administracyjno-legislacyjnych;

- Współpraca w zakresie opracowania i promocji standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym;

- Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora PARPA.

SKŁAD RADY:

 1. Luis Alarcon
 2. Joanna Cielecka-Kuszyk
 3. Dorota Jaszczak-Kuźmińska
 4. Liliana Krzywicka
 5. Michał Lewoc
 6. Paulina Malujda
 7. Iwona Matysiak
 8. Wanda Mende
 9. Katarzyna Michalska
 10. Jarosław Polanowski
 11. Alina Prusinowska-Marek
 12. Krzysztof Sarzała
 13. Barbara Szymborska
 14. Grzegorz Wrona

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie