PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W poniższej tabeli znajduje się lista placówek, w których możliwe jest realizowanie II etapu Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Aby zrealizować ten etap procesu certyfikacji należy skontaktować się z wybraną placówką (najlepiej z kierownikiem stażu) i umówić się na konkretny termin. Szczegóły dotyczące każdej z placówek znajdziecie Państwo w piątej kolumnie tabeli pod hasłem „więcej informacji”. Przed umówieniem się na staż prosimy zwrócić szczególną uwagę na informację zamieszczona w ostatniej kolumnie tabeli. Podany tam jest okres, w którym dana placówka posiada aktualną akredytację Dyrektora PARPA na realizację staży klinicznych. W praktyce oznacza to, że jeśli zrealizują Państwo staż w terminie, gdy ośrodek nie ma aktualnej akredytacji – taki staż nie będzie uwzględniony w procesie certyfikacji.

 

>>>>> Zasady prowadzenia staży klinicznych <<<<<

 26.06.2018

L.p.

Imię i nazwisko 
kierownika stażu

Placówka

Adres

Więcej informacji

Akredytacja *

1.

Sławomir Grab

WOTUW

ul. Dąbrowskiego 7
37-464 Stalowa Wola

więcej

10.03.2017 – 09.03.2020

2.

Jacek Kasprzak

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

ul. Parkowa 8 
58-379 Czarny Bór

więcej

10.03.2017 – 09.03.2020

3.

Dorota Reguła

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Rydygiera 6
13-200 Działdowo

więcej

07.12.2016 -08.12.2019

4.

Iwona Bodziony

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Waryńskiego 1
33-300 Nowy Sącz

więcej

13.05.2016 – 12.05.2019

5.

Joanna Sobczyńska

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, 
Centrum Psychiatryczne w Warcie

ul. Sieradzka 3
98-290 Warta

więcej


17.01.2018 – 16.01.2021

6.

Dorota Dyluś-Beśka

Centrum Psychologii Zdrowia DORMED

ul. Czarnieckiego 4A
48-303 Nysa

więcej

16.09.2016 -15.09.2019

7.

Jacek Kraus

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, w tym Osób z Innymi Dysfunkcjami, Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

ul. Dr. Babińskiego 29
30-393 Kraków

więcej

16.09.2015 – 15.09.2018

8.

Jacek Sękiewicz

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

ul. Zakopiańska 37
80-142 Gdańsk

więcej

13.05.2016 – 12.05.2019

9.

Małgorzata Kowalcze

SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Park Hutniczy 6
41-800 Zabrze

więcej

16.09.2016 -15.09.2019

10.

Anna Mazur – Chorębała
Izabela Leśkiewicz- Piela

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ Mens Sana sp. z o. o.

ul. Bukowa 20
43-100 Tychy
ul. Rynek 8
41-400 Mysłowice

więcej
więcej

13.12.2016 – 12.12.2019

11.

Małgorzata Chojnowska

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

ul. Rybaki 3
18-400 Łomża

więcej

12.12.2016 – 11.12.2019

12.

Marcin Marsollek
Marzanna Wojtczak –Słowikowska

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu oraz Odział Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

ul. Głogowska 25 B, 45-315 Opole
Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów

więcej
więcej

10.03.2017 – 09.03.2020

13. Agnieszka
Litwa-Janowska
Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

(Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia;
Ośrodek Psychoterapii DDA)
30-552 Kraków, ul. Wielicka 73

30–836 Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40
więcej 31.05.2017 - 30.05.2020
 14.  Katarzyna Szarek  

Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Dzienny Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu

 

(placówki mieszczą się w strukturach Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień)

 43-300 Bielsko-Biała ul. Mostowa 1  więcej  25.05.2018 – 24.05.2021

 

Informacja dotycząca sposobów finansowania staży klinicznych.

Informujemy, że od 2011 r. PARPA nie finansuje staży klinicznych dla uczestników Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

W związku z powyższym uczestnicy tego etapu Programu szkoleniowego będą finansować swój udział w zajęciach z własnych środków lub pozyskując na ten cel fundusze z innych niż Agencja źródeł.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie